Άλλες δράσεις

· ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Το Κέντρο Πρόληψης διοργανώνει εκδηλώσεις ,ημερίδες, αλλά και συμμετέχει ενεργά σε εκδηλώσεις άλλων φορέων.

· ΕΡΕΥΝΕΣ: Υλοποιεί έρευνες σε τοπικό επίπεδο, ή συμμετέχει σε πανευρωπαϊκές πχ. ESPAD

· ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΡΓΟΥ: Μέσω της συνεργασίας με τα τοπικά Μ.Μ.Ε. και την έκδοση εντύπων

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: συμμετέχει με επιστημονικές εισηγήσεις σε Συνέδρια Πανελλαδικού και Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Συμμετέχει επίσης μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων -σε ετήσια βάση- στη συγκέντρωση στοιχείων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ)