... για εργαζομένους σε σώματα ασφαλείας

Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε εργαζόμενους σε σώματα ασφαλείας

Οι εργαζόμενοι σε σώματα ασφαλείας ( αστυνομικοί, λιμενικοί , παλαιότερα υπήρχε και το σώμα των συνοριοφυλάκων αλλά ενσωματώθηκε σε αυτό των αστυνομικών)αποτελούν μια ομάδα, η οποία έρχεται σε επαφή με χρήστες όλων των ουσιών.

Tα σεμινάρια αυτά σχεδιάστηκαν -σε συνεργασία με τον τομέα πρόληψης του ΚΕΘΕΑ-με αφορμή το αίτημα των ίδιων των αστυνομικών (πριν 12 χρόνια περίπου) που υπηρετούσαν στο Άγιο Όρος .

Οι στόχοι των σεμιναρίων είναι:

Απόκτηση γνώσεων σχετικά με την αιτιολογία της χρήσης και της εξάρτησης ,

τη πορεία προς την εξάρτηση και την προσωπικότητα του χρήστη.

Ενημέρωση για τη θεραπεία, και τα θεραπευτικά προγράμματα.

Αποφόρτιση από την πιθανή εσωτερική σύγκρουση που βιώνουν ως επαγγελματίες και ως άνθρωποι

Διερεύνηση τρόπων προσέγγισης του εξαρτημένου .

Ενίσχυση της συνεργασίας με το Κ.Π.

Τρόπος οργάνωσης και υλοποίησης:

Α. Συνάντηση με την ιεραρχία (π.χ. τον Διοικητή της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης ή τον Λιμενάρχη) ,ενημέρωση για τη ταυτότητα του Κέντρου, και για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έγκριση για την υλοποίηση του σεμιναρίου.

Β. Ακολουθεί πραγματοποίηση ενημερωτικών ομιλιών στα κατά τόπους τμήματα της περιοχής που επιλέχθηκε να υλοποιηθεί η παρέμβαση. με στόχο την εκδήλωση ενδιαφέροντος για το σεμινάριο. Συγκρότηση ομάδας 20 ατόμων

Δ. Υλοποίηση βιωματικού σεμιναρίου.