... για την οικογένεια

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για Γονείς

Ο ρόλος της οικογένειας στην Πρόληψη είναι σημαντικός. Γι’ αυτό οι γονείς των παιδιών και εφήβων αποτελούν την σημαντικότερη ομάδα στόχο.

Η ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου καθώς και η βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια αποτελούν τους γενικούς στόχους του προγράμματος, έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουν την σημαντικότητα του ρόλου τους στην ομαλή κοινωνικοποίηση των παιδιών και στην ανάπτυξη ουσιαστικών και αληθινών σχέσεων στην οικογένεια.

Διαδικαστικά για να ξεκινήσει ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για γονείς (ομάδα) πραγματοποιείται μια ενημερωτική ομιλία. Ακολουθεί εκδήλωση ενδιαφέροντος . Λόγω του βιωματικού τρόπου που υλοποιούνται τα σεμινάρια είναι σημαντικό ο αριθμός των συμμετεχόντων να είναι τουλάχιστον 20 άτομα. Μόνη προϋπόθεση είναι να είναι κάποιος γονιός παιδιών ηλικίας από 0 έως 18 ετών.

Μία ομάδα γονέων μπορεί να δημιουργηθεί εφόσον κάποιος σύλλογος γονέων ή ομάδα ατόμων το ζητήσει με έγγραφο αίτημά της στο Κέντρο Πρόληψης.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για Γονείς - β΄κύκλος

Σε αυτές τις ομάδες συμμετέχουν γονείς που έχουν παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο συναντήσεων. Προϋπόθεση αποτελεί το αίτημα να έρθει από την ομάδα που παρακολούθησε τον πρώτο κύκλο. Συνήθως συζητιούνται επιπλέον θέματα τα οποία θέτει η ίδια η ομάδα . Ταυτόχρονα διερευνάται το κίνητρο να συνεχίσουν να λειτουργούν ως ομάδα (αυτοδιαχειριζόμενη)