Υποδοχή αιτημάτων βοήθειας

ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

  • Υποδοχή πάσης φύσεως αιτημάτων βοήθειας (χρήση ουσιών, εθισμό από τεχνολογία και τυχερά παιχνίδια, διατροφικές διαταραχές, κακοποίηση, ψυχολογικά προβλήματα, κ.λ.π.), παρέχοντας υπηρεσίες συμβουλευτικής, και παραπέμποντας σε κρατικές δομές όπου και όταν κριθεί αναγκαίο.

Οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται δωρεάν στην τοπική κοινωνία σε εθελοντικά προσερχόμενους πολίτες, χωρίς καμία διάκριση ,με πλήρη σεβασμό στη προσωπικότητα και τα δικαιώματα του κάθε ανθρώπου.