Δικτύωση

Ομάδα Δικτύωσης των ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

Η ομάδα αποτελείται από το επιστημονικό προσωπικό των ψυχοκοινωνικών δομών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

Βασικοί στόχοι είναι:

  1. Η συνεργασία των υπηρεσιών, που εμπλέκονται στην υποδοχή των αιτημάτων βοήθειας (περιστατικών ) οιασδήποτε φύσης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επιστημονική αντιμετώπιση τους και η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

  1. Η ανατροφοδότηση των συναδέλφων δεδομένου ότι οι δομές δεν προβλέπουν τέτοιου είδους υποστηρικτικές υπηρεσίες

Η ομάδα λειτουργεί έως σήμερα με τακτές συναντήσεις.