... για ιερείς

Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε ιερείς

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε –σε συνεργασία με τον τομέα πρόληψης του ΚΕΘΕΑ- μετά από αίτημα που εκφράστηκε από τους ίδιους τους ιερείς.

Οι στόχοι των σεμιναρίων είναι:

Απόκτηση γνώσεων σχετικά με την αιτιολογία της χρήσης και της εξάρτησης ,

τη πορεία προς την εξάρτηση και την προσωπικότητα του χρήστη.

Ενημέρωση για τη θεραπεία, και τα θεραπευτικά προγράμματα.

Ενίσχυση της συνεργασίας με το Κ.Π.

Τρόπος οργάνωσης και υλοποίησης

Α. Συνάντηση με την ιεραρχία(Μητροπολίτη και Πρωτοσύγκελο).Ενημέρωση για τη ταυτότητα του Κέντρου, και για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έγκριση για την υλοποίηση του σεμιναρίου.

Β. Ακολουθεί πραγματοποίηση ενημερωτικών ομιλιών στους ιερείς(συνήθως γίνονται στις μηνιαίες συνάξεις τους), με στόχο την εκδήλωση ενδιαφέροντος για το σεμινάριο. Συγκρότηση ομάδας 20 ατόμων.

Δ. Υλοποίηση βιωματικού σεμιναρίου.