... για το σχολείο

Εκπαιδευτικά σεμινάρια στη Σχολική κοινότητα

Το σχολείο αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο φορέα κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης του παιδιού μετά την οικογένεια. Οι εκπαιδευτικοί μέσα από την ιδιαίτερη σχέση δασκάλου-μαθητή, συμβάλλουν στην υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, ενισχύουν τις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών.

Το Κέντρο δραστηριοποιείται στο χώρο του σχολείου με προγράμματα στην α/θμια και β/θμια εκπαίδευση.

Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο ρόλο τους, αποτελεί το βασικό στόχο του προγράμματος. Σε ότι αφορά τη β/θμια ένας επιπλέον στόχος είναι η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των καθηγητών στην διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών.

Συγκεκριμένα στη α/θμια πραγματοποιούνται σεμινάρια για νηπιαγωγούς και δασκάλους. Το Κέντρο οργανώνει σε συνεργασία με τους Συμβούλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Υπευθύνους Σχολικών δραστηριοτήτων, ενημερωτικές ομιλίες με στόχο την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα σεμινάρια. Η συμμετοχή είναι εθελοντική. Αντίστοιχη είναι η διαδικασία στην β/θμια εκπαίδευση.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια είναι βιωματικά.. Οι εκπαιδευτικοί ευαισθητοποιούνται στη φιλοσοφία της Πρόληψης και εκπαιδεύονται σε συγκεκριμένα υλικά, εγκεκριμένα από το παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τα οποία στη συνέχεια εφαρμόζουν στις τάξεις.

Η εφαρμογή των υλικών γίνεται μέσα στο πλαίσιο των Προγραμμάτων ‘’Αγωγής υγείας’’ του Υπουργείου Παιδείας.

Το Κέντρο Πρόληψης παρέχει εποπτείες (τακτές συναντήσεις) στους εκπαιδευτικούς, όπου συζητιούνται προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την εφαρμογή του προγράμματος, αλλά και προβλήματα σε σχέση με την ομάδα-τάξη.