Ομιλίες

Ομιλίες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης

Το Κέντρο Πρόληψης διοργανώνει

1. «ανοιχτές» ομιλίες –συζητήσεις που απευθύνονται σε όλους τους πολίτες της Χαλκιδικής. Τα θέματα των ομιλιών αφορούν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την φιλοσοφία της Πρόληψης, τις δράσεις του Κέντρου , την αιτιολογία των εξαρτήσεων και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.

2. «κλειστές» σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες (π.χ. εκπαιδευτικοί)

Στόχος των ομιλιών είναι να τεθεί προβληματισμός γύρω από το ρόλο της πρόληψης στην αντιμετώπιση τους, να γίνει ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα που θίγονται και να εκδηλωθεί ενδιαφέρον για συμμετοχή στα προγράμματα του Κέντρου.