2017

2017


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

«ΠΝΟΗ»,μετά από αίτημα των Συλλόγων Διδασκόντων και Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου

Καλάνδρας ,θα πραγματοποιήσει ομιλία ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 4:00μ.μ. στον χώρο

του Δημοτικού Σχολείου .

Η ομιλία έχει στόχο τη δημιουργία ομάδας γονέων.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων καιΠροαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

«ΠΝΟΗ», μετά από τα αιτήματα των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου Ν. Φώκαιας

διοργανώνει ομιλία ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με στόχο τη δημιουργία ομάδας γονέων

την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 4:00μ.μ.

στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου .


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

To Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής «ΠΝΟΗ», ξεκίνησε:

  • την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 στην Άθυτο

  • την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου στην Χανιώτη

  • και την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου στην Κασσάνδρα

ομάδες ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης για γονείς .

Οι ομάδες πραγματοποιούνται κατόπιν αιτημάτων των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων, των Συλλόγων Διδασκόντων , των τοπικών φορέων αλλά και ενεργών πολιτών

Γενικός στόχος των ομάδων είναι η πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας, πως δηλαδή μπορούμε να μεγαλώσουμε υγιή ψυχικά παιδιά στη ‘’σύγχρονη’’ κοινωνία .

Πιο συγκεκριμένα, πως μπορούμε να δημιουργήσουμε εκείνους τους προστατευτικούς παράγοντες οι οποίοι αποτελούν ‘’ασπίδα’’ για όλες τις παράνομες ουσίες και την εξάρτηση από αυτές, αλλά και για τις νόμιμες καθημερινές εξαρτήσεις (κινητό, τηλεόραση, ίντερνετ κλπ) που μπορεί να φαίνονται λιγότερο επικίνδυνες , αλλά στην πραγματικότητα είναι εξίσου σοβαρές.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τις ομάδες είναι: οι ανάγκες των παιδιών σήμερα, πώς μπορούν οι γονείς να έχουν μια ουσιαστική και ειλικρινή επικοινωνία με το παιδί τους, πώς μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, να του μάθουν να εκφράζει τις δυσκολίες του, να βρίσκει τρόπους να τις ξεπερνά, να παίρνει πρωτοβουλίες, να εκφράζει συναισθήματα , να αντιστέκεται στις επιρροές , να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή του, και τέλος η ενημέρωση των ίδιων των γονέων σχετικά με τις εξαρτήσεις και πώς μπορούν να δράσουν οι ίδιοι προληπτικά στο πρόβλημα..

Ο τρόπος που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του σεμιναρίου, όπως και σε κάθε άλλη ομάδα γονέων, είναι ο βιωματικός με διάρκεια δέκα δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις, στις οποίες οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να γνωριστούν μεταξύ τους, να συζητήσουν τους προβληματισμούς τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την υγιή ανάπτυξη του παιδιού μέσα στην οικογένεια και να πάρουν στήριξη στο ρόλο τους ως γονείς.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

To Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής «ΠΝΟΗ», σε συνέχεια των παρεμβάσεων που πραγματοποιεί στα Γυμνάσια του νομού μας στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας, πραγματοποίησε διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στους καθηγητές του Γυμνασίου Ορμύλιας στις 21 και 22 Ιουνίου 2017με τίτλο” Μύθοι και πραγματικότητα σχετικά με τις εξαρτήσεις”.

Βασικοί στόχοι ήταν:

  • η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση για όλες τις εξαρτητικές συμπεριφορές( αιτιολογία, στάδια της εξάρτησης, θεραπευτικά προγράμματα, κλ.π.)
  • Η εκπαίδευση στη διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών

  • Η εκπαίδευση στην πρόληψη και τους προστατευτικούς παράγοντες καλλιέργεια προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

Απώτερος σκοπός είναι να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί στο ρόλο τους και τα σχολεία να λειτουργούν με θεσπισμένη πολιτική και στρατηγική στο θέμα της πρόληψης και αντιμετώπιση όλων των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, γεγονός το οποίο προβάλλει επιτακτικά στις σημερινές συνθήκες, λόγω των συνεπειών της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης.

Ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε στο σεμινάριο όπως άλλωστε και στις υπόλοιπες παρεμβάσεις ήταν βιωματικός.

Με το σεμινάριο αυτό ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις του Κέντρου Πρόληψης στα Γυμνάσια του νομού στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας που θέσπισε το Υπουργείο Υγείας.

Αξιολογώντας συνολικά τη θεματική εβδομάδα ως δράση πρόληψης , τονίζουμε για μία ακόμη φορά ότι οι δράσεις αυτές θα πρέπει να υλοποιούνται καθ όλη τη διάρκεια του έτους -και όχι αποσπασματικά- από επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα λειτουργούν μέσα από τον ρόλο τους ως ενήλικες υποστηρικτές.

Γιατί η πρόληψη των εξαρτητικών συμπεριφορών και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων είναι μια διαδικασία εκπαιδευτική , συνεπώς συστηματική, βιωματική και μακροχρόνια.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


To Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής «ΠΝΟΗ», σε συνέχεια των παρεμβάσεων που πραγματοποιεί στους μαθητές των γυμνασίων του νομού, στα πλαίσια της θεματικής εβδομάδας, πραγματοποίησε δύο παρεμβάσεις στο Εσπερινό Γυμνάσιο Πολυγύρου και στο Γυμνάσιο της Γαλάτιστας για την εβδομάδα από 8 έως 12 Μαϊου 2017.

Συγκεκριμένα:

Στο Εσπερινό Γυμνάσιο Πολυγύρου πραγματοποιήθηκε τριήμερο (8,9&10 Μαΐου) εκπαιδευτικό σεμινάριο σε μεικτή ομάδα μαθητών και εκπαιδευτικών με τίτλο” Μύθοι και πραγματικότητα σχετικά με τις εξαρτήσεις” .Το σεμινάριο διαπραγματεύτηκε το ζήτημα της εξάρτησης (ορισμός, είδη, αιτιολογία, στάδια της εξάρτησης) , τη διαχείριση συγκεκριμένων συμπεριφορών στο σχολείο από τους καθηγητές καθώς και την πρόληψη και τους προστατευτικούς παράγοντες με τους οποίους μπορούν να ‘θωρακιστούν’ οι μαθητές , προκειμένου να μην αναζητούν διέξοδο σε οποιαδήποτε εξαρτητική συμπεριφορά.

Στο Γυμνάσιο της Γαλάτιστας στις 11 Μαΐου στα τμήματα της Α' και Β' Γυμνασίου η θεματική αφορούσε τον εθισμό από την τεχνολογία ( Διαδίκτυο, κινητό, (κ.λ. π.).

Στόχος και μεθοδολογία παρέμβασης: Με τη χρήση εγκεκριμένων εργαλείων (‘’Καμένο Ρούχο’’ ) του Κέντρου Πρόληψης ΠΝΟΗ , συζητήθηκαν οι αιτίες ,τα συμπτώματα και οι συνέπειες των ‘’σύγχρονων’’ εθισμών αλλά και η κοινή αιτιολογία όλων των εξαρτητικών συμπεριφορών γενικότερα.

Έμφαση δόθηκε στους προστατευτικούς παράγοντες και στην Πρόληψη , δεδομένου ότι Πρόληψη σημαίνει εξάλειψη των αιτιών.

Ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις παρεμβάσεις ήταν ο βιωματικός. Επίσης οι μαθητές ενημερώθηκαν και για τις υπηρεσίες που μπορούν να ζητήσουν περαιτέρω υποστήριξη.

Στην ανατροφοδότηση που δόθηκε από τους μαθητές -μέσω ερωτηματολογίου-φάνηκε η μεγάλη ανάγκη των εφήβων να συζητήσουν για αυτά τα θέματα- δεδομένου ότι οι γονείς αποφεύγουν σχετικές συζητήσεις- καθώς και η εσφαλμένη ενημέρωση που αποκομίζουν από τους συνομηλίκους ή από μη έγκυρες πηγές (ιστοσελίδες, κ. λ. π.).

Η θεματική εβδομάδα θα συνεχιστεί το υπόλοιπο μήνα Μάιο με αντίστοιχες παρεμβάσεις σε άλλα γυμνάσια του νομού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής «ΠΝΟΗ», θα πραγματοποιήσει

ομιλία την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 και ώρα 5.30μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Νέας Σκιώνης .

Η ομιλία έχει στόχο να ενημερώσει και να προβληματίσει τους ενήλικες για τις μορφές ,τις αιτίες, την αντιμετώπιση και την πρόληψη, όχι μόνο του σχολικού εκφοβισμού αλλά και όλων των μορφών βίας που εκδηλώνονται και αναπτύσσονται στο σχολικό περιβάλλον.

Απώτερος στόχος της ομιλίας είναι η δημιουργία ομάδας γονέων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

To Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής «ΠΝΟΗ», ξεκίνησε την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:00πμ ομάδα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης για γονείς στην αίθουσα της Κοινότητας Αμμουλιανής.

Η ομάδα πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου Διδασκόντων του Δημοτικού σχολείου Αμμουλιανής. Γενικός στόχος της ομάδας είναι η πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και η προαγωγή της υγείας, πως δηλαδή μπορούμε να μεγαλώσουμε υγιή ψυχικά παιδιά στη σημερινή κοινωνία .Πιο συγκεκριμένα, πως μπορούμε να δημιουργήσουμε εκείνους τους προστατευτικούς παράγοντες ,οι οποίοι αποτελούν «ασπίδα» για όλες τις παράνομες ουσίες και την εξάρτηση από αυτές, αλλά και για τις νόμιμες καθημερινές εξαρτήσεις (κινητό, τηλεόραση, ίντερνετ κλπ) που μπορεί να φαίνονται λιγότερο επικίνδυνες , αλλά στην πραγματικότητα είναι εξίσου σοβαρές.

Τα θέματα που απασχολούν την ομάδα είναι: οι ανάγκες των παιδιών σήμερα, πώς μπορούν οι γονείς να έχουν μια ουσιαστική και ειλικρινή επικοινωνία με το παιδί τους, πώς μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, να του μάθουν να εκφράζει τις δυσκολίες του, να βρίσκει τρόπους να τις ξεπερνά, να παίρνει πρωτοβουλίες, να εκφράζει συναισθήματα , να αντιστέκεται στις επιρροές , να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή του, και τέλος η ενημέρωση των ίδιων των γονέων σχετικά με τις εξαρτήσεις και πώς μπορούν να δράσουν οι ίδιοι προληπτικά στο πρόβλημα.

Ο τρόπος που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του σεμιναρίου, όπως και σε κάθε άλλη ομάδα γονέων, είναι ο βιωματικός και η διάρκεια του προγράμματος είναι δέκα δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις, στις οποίες οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να γνωριστούν μεταξύ τους, να συζητήσουν τους προβληματισμούς τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις ,πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την υγιή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού μέσα στην οικογένεια και να πάρουν στήριξη στο ρόλο τους ως γονείς.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

To Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων & προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής «ΠΝΟΗ», ξεκίνησε την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 και ώρα 17:00μ.μ ομάδα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης για γονείς στον Άγιο Μάμα.

Η ομάδα πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου διδασκόντων του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου και θα υλοποιείται στο Νηπιαγωγείο Αγίου Μάμα.

Γενικός στόχος της ομάδας είναι η πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας, πως δηλαδή μπορούμε να μεγαλώσουμε υγιή ψυχικά παιδιά στη ‘’σύγχρονη’’ κοινωνία .

Πιο συγκεκριμένα, πως μπορούμε να δημιουργήσουμε εκείνους τους προστατευτικούς παράγοντες οι οποίοι αποτελούν ‘’ασπίδα’’ για όλες τις παράνομες ουσίες και την εξάρτηση από αυτές, αλλά και για τις νόμιμες καθημερινές εξαρτήσεις (κινητό, τηλεόραση, ίντερνετ κλπ) που μπορεί να φαίνονται λιγότερο επικίνδυνες , αλλά στην πραγματικότητα είναι εξίσου σοβαρές.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν την ομάδα είναι: οι ανάγκες των παιδιών σήμερα, πώς μπορούν οι γονείς να έχουν μια ουσιαστική και ειλικρινή επικοινωνία με το παιδί τους, πώς μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, να του μάθουν να εκφράζει τις δυσκολίες του, να βρίσκει τρόπους να τις ξεπερνά, να παίρνει πρωτοβουλίες, να εκφράζει συναισθήματα , να αντιστέκεται στις επιρροές , να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή του, και τέλος η ενημέρωση των ίδιων των γονέων σχετικά με τις εξαρτήσεις και πώς μπορούν να δράσουν οι ίδιοι προληπτικά στο πρόβλημα..


Ο τρόπος που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του σεμιναρίου, όπως και σε κάθε άλλη ομάδα γονέων, είναι ο βιωματικός με διάρκεια δέκα δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις, στις οποίες οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να γνωριστούν μεταξύ τους, να συζητήσουν τους προβληματισμούς τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την υγιή ανάπτυξη του παιδιού μέσα στην οικογένεια και να πάρουν στήριξη στο ρόλο τους ως γονείς.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

To Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων & προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής «ΠΝΟΗ», ξεκίνησε την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017 και ώρα 17:00μμ ομάδα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης για γονείς στο Πευκοχώρι.

Η ομάδα πραγματοποιείται ύστερα από αίτημα των συλλόγων διδασκόντων του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Πευκοχωρίου. Οι συναντήσεις υλοποιούνται στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Γενικός στόχος της ομάδας είναι η πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας, πως δηλαδή μπορούμε να μεγαλώσουμε υγιή ψυχικά παιδιά στη «σύγχρονη» κοινωνία .

Πιο συγκεκριμένα, πως μπορούμε να δημιουργήσουμε εκείνους τους προστατευτικούς παράγοντες, οι οποίοι αποτελούν «ασπίδα» για όλες τις παράνομες ουσίες και την εξάρτηση από αυτές, αλλά και για τις νόμιμες καθημερινές εξαρτήσεις (κινητό, τηλεόραση, ίντερνετ κλπ), που μπορεί να φαίνονται λιγότερο επικίνδυνες, αλλά στην πραγματικότητα είναι εξίσου σοβαρές.

Τα θέματα που απασχολούν την ομάδα είναι: οι ανάγκες των παιδιών σήμερα, πώς μπορούν οι γονείς να έχουν μια ουσιαστική και ειλικρινή επικοινωνία με το παιδί τους, πώς μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, να του μάθουν να εκφράζει τις δυσκολίες του, να βρίσκει τρόπους να τις ξεπερνά, να παίρνει πρωτοβουλίες, να εκφράζει συναισθήματα , να αντιστέκεται στις επιρροές , να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή του, και τέλος η ενημέρωση των ίδιων των γονέων σχετικά με τις εξαρτήσεις και πώς μπορούν να δράσουν οι ίδιοι προληπτικά στο πρόβλημα..

Ο τρόπος που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση των σεμιναρίου, όπως και σε κάθε άλλη ομάδα γονέων, είναι ο βιωματικός με διάρκεια περίπου δέκα δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις, στις οποίες οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να γνωριστούν μεταξύ τους, να συζητήσουν τους προβληματισμούς τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την υγιή ανάπτυξη του παιδιού μέσα στην οικογένεια και να πάρουν στήριξη στο ρόλο τους ως γονείς.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής «ΠΝΟΗ», θα πραγματοποιήσει ομιλία

την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 και ώρα 5.00μ.μ. στην αίθουσα Μέγας Αλέξανδρος του Α' Δημοτικού σχολείου Κασσανδρείας .

Η ομιλία έχει στόχο να ενημερώσει και να προβληματίσει τους ενήλικες για τις μορφές, τις αιτίες, την αντιμετώπιση και την πρόληψη, όχι μόνο του σχολικού εκφοβισμού αλλά και όλων των μορφών βίας που εκδηλώνονται και αναπτύσσονται στο σχολικό περιβάλλον.

Απώτερος στόχος της ομιλίας είναι η δημιουργία ομάδας γονέων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής «ΠΝΟΗ», μετά από αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και του Συλλόγου Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Αμμουλιανής θα πραγματοποιήσει ομιλία ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Πρόληψης

την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10.00π.μ στο χώρο της κοινότητας στην Αμμουλιανή,

με στόχο τη δημιουργία ομάδας γονιών .

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής «ΠΝΟΗ», μετά από αίτημα των Συλλόγων

Διδασκόντων , Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων Αθύτου και Χανιώτης

θα πραγματοποιήσει :

1. Ομιλία τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 5.30μ.μ. στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αθύτου

Στόχος είναι η ενημέρωση- ευαισθητοποίηση των γονιών σχετικά με την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών η οποία είναι μια διαρκής διαδικασία και αποτελεί προστατευτικό παράγοντα για ‘’υιοθέτηση’’ αλλά και αποφυγή επικίνδυνων συμπεριφορών.

2. Ομιλία ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Πρόληψης , την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 6.00μ.μ στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου Χανιώτης, με στόχο τη δημιουργία ομάδας γονιών .

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής «ΠΝΟΗ», μετά από αίτημα των Συλλόγων:

Διδασκόντων , Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου , 2ου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Πευκοχωρίου

θα πραγματοποιήσει ομιλία ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης για γονείς

την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 5.00μ.μ

στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου Πευκοχωρίου.

Στόχος της ομιλίας είναι η ενημέρωση για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Πρόληψης καθώς και η άμεση δημιουργία ομάδας για γονείς.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής «ΠΝΟΗ», ξεκίνησε ομάδα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης για γονείς στο Δήμο Προποντίδας.

Η ομάδα πραγματοποιείται ύστερα από αίτημα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Μουδανιών . Οι συναντήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017, υλοποιούνται στο 4ο Δημοτικό Σχολείο .

Γενικός στόχος της ομάδας είναι η πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των παιδιών. Πως δηλαδή μπορούμε να μεγαλώσουμε ψυχικά υγιή παιδιά στη «σύγχρονη» κοινωνία .

Πιο συγκεκριμένα, πως μπορούμε να δημιουργήσουμε εκείνους τους προστατευτικούς παράγοντες, οι οποίοι αποτελούν «ασπίδα» για όλες τις παράνομες ουσίες και την εξάρτηση από αυτές, αλλά και για τις νόμιμες καθημερινές εξαρτήσεις (κινητό, τηλεόραση, ίντερνετ κλπ), που μπορεί να φαίνονται λιγότερο επικίνδυνες, αλλά στην πραγματικότητα είναι εξίσου σοβαρές.

Τα θέματα που απασχολούν την ομάδα είναι: οι ανάγκες των παιδιών σήμερα, πώς μπορούν οι γονείς να έχουν μια ουσιαστική και ειλικρινή επικοινωνία με το παιδί τους, πώς μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, να του μάθουν να εκφράζει τις δυσκολίες του,

να βρίσκει τρόπους να τις ξεπερνά, να παίρνει πρωτοβουλίες, να εκφράζει συναισθήματα , να αντιστέκεται στις επιρροές , να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή του, και τέλος η ενημέρωση των ίδιων των γονέων σχετικά με τις εξαρτήσεις και πώς μπορούν να δράσουν οι ίδιοι προληπτικά στο πρόβλημα.

` Ο τρόπος που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του σεμιναρίου, όπως και σε κάθε άλλη ομάδα γονέων, είναι ο βιωματικός. Το σεμινάριο έχει διάρκεια δέκα δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις. Στις συναντήσεις αυτές, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να γνωριστούν μεταξύ τους, να συζητήσουν τους προβληματισμούς τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την υγιή ανάπτυξη του παιδιού μέσα στην οικογένεια και να πάρουν στήριξη στο ρόλο τους ως γονείς.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

To Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων & προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής «ΠΝΟΗ», ξεκίνησε την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10.00 – 12.00π.μ. ομάδα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης για γονείς στην Όλυνθο.

Η ομάδα πραγματοποιείται ύστερα από αίτημα του Νηπιαγωγείου Ολύνθου. Οι συναντήσεις υλοποιούνται στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ολύνθου. Γενικός στόχος της ομάδας είναι η πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας, πως δηλαδή μπορούμε να μεγαλώσουμε υγιή ψυχικά παιδιά στη «σύγχρονη» κοινωνία .

Πιο συγκεκριμένα, πως μπορούμε να δημιουργήσουμε εκείνους τους προστατευτικούς παράγοντες, οι οποίοι αποτελούν «ασπίδα» για όλες τις παράνομες ουσίες και την εξάρτηση από αυτές, αλλά και για τις νόμιμες καθημερινές εξαρτήσεις (κινητό, τηλεόραση, ίντερνετ κλπ), που μπορεί να φαίνονται λιγότερο επικίνδυνες, αλλά στην πραγματικότητα είναι εξίσου σοβαρές.

Τα θέματα που απασχολούν την ομάδα είναι: οι ανάγκες των παιδιών σήμερα, πώς μπορούν οι γονείς να έχουν μια ουσιαστική και ειλικρινή επικοινωνία με το παιδί τους, πώς μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, να του μάθουν να εκφράζει τις δυσκολίες του, να βρίσκει τρόπους να τις ξεπερνά, να παίρνει πρωτοβουλίες, να εκφράζει συναισθήματα , να αντιστέκεται στις επιρροές , να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή του, και τέλος η ενημέρωση των ίδιων των γονέων σχετικά με τις εξαρτήσεις και πώς μπορούν να δράσουν οι ίδιοι προληπτικά στο πρόβλημα.

Ο τρόπος που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του σεμιναρίου, όπως και σε κάθε άλλη ομάδα γονέων, είναι ο βιωματικός με διάρκεια περίπου δέκα δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις, στις οποίες οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να γνωριστούν μεταξύ τους, να συζητήσουν τους προβληματισμούς τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την υγιή ανάπτυξη του παιδιού μέσα στην οικογένεια και να πάρουν στήριξη στο ρόλο τους ως γονείς.