Ταυτότητα


Το Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Νομού Χαλκιδικής «ΠΝΟΗ» συστάθηκε το 1999 από τους τοπικούς φορείς της Χαλκιδικής και τον ΟΚΑΝΑ, και είναι Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

Από το 2004, και μετά από την υπογραφή πενταετούς προγραμματικής σύμβασης -η οποία ανανεώνεται- μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και Υπουργείου Υγείας , το Κέντρο Πρόληψης -όπως και τα υπόλοιπα Κέντρα Πρόληψης πανελλαδικά- χρηματοδοτείται κατά 50% του προϋπολογισμού τους από το Υπουργείο Υγείας μέσω του ΟΚΑΝΑ και κατά 50% από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω της Ε.Ε.ΤΑ (από τους ΚΑΠ)

Από το 2014 η σύμβαση αυτή είναι επταετής (2014-2020).

Το Κέντρο Πρόληψης ‘’ΠΝΟΗ’’ παλαιότερα συγχρηματοδοτούνταν κατά 50% από τους τοπικούς φορείς και κατά 50% από τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) , ο οποίος παρέχει την επιστημονική εποπτεία, αξιολογεί το έργο και ασκεί οικονομικό έλεγχο.

Στελεχώνεται από πτυχιούχους κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και διοικητικό υπάλληλο. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στην τοπική κοινωνία σε εθελοντικά προσερχόμενους πολίτες, με πλήρη σεβασμό στη προσωπικότητα και τα δικαιώματα του κάθε ανθρώπου. Περιοχή ευθύνης αποτελεί όλος ο νομός Χαλκιδικής.

ΣΚΟΠΟΣ

To έργο του Κέντρου είναι η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας του γενικού πληθυσμού με την εφαρμογή προγραμμάτων πρωτογενούς πρόληψης.

Πρωτογενή πρόληψη λέμε την εκπαίδευση και την ενημέρωση του υγιούς πληθυσμού, ώστε να μην δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες στη ζωή ενός ανθρώπου που θα τον οδηγήσουν σε οποιαδήποτε εξαρτητική συμπεριφορά.

Έχοντας αυτή την φιλοσοφία , το Κέντρο οργανώνει προγράμματα για την οικογένεια, το σχολείο αλλά και την ευρύτερη κοινότητα.

Παράλληλα υποδέχεται πάσης φύσεως αιτήματα βοήθειας παρέχοντας υπηρεσίες συμβουλευτικής και παραπέμποντας στις κατάλληλες θεραπευτικές δομές άτομα που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε ψυχοκοινωνικό πρόβλημα.