Επιστημονική Ομάδα-Δοιηκητικό Προσωπικό

Η επιστημονική ομάδα του Κέντρου Πρόληψης αποτελείται από ειδικούς επιστήμονες, εκπαιδευμένους στην πρόληψη των εξαρτήσεων. Τα μέλη της είναι:

Παπαλάμπρου Βασιλική, Κοινωνιολόγος Παντείου, Σύμβουλος Πρόληψης Τοξικοεξάρτησης,

Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης

Πλατσά Μαρουδιά, Ψυχολόγος Α.Π.Θ. , Σύμβουλος Πρόληψης Τοξικοεξάρτησης,

Στέλεχος Πρόληψης

Τσιλίκη Μαρία, Ψυχολόγος Teesside University, Στέλεχος Πρόληψης

Αυγέρου Αντιγόνη, Ψυχολόγος Α.Π.Θ., Στέλεχος Πρόληψης

Μαναβάκη Βασιλική, Κοινωνική Διοίκηση & Κοινωνική Πολιτική Δ.Π.Θ., Στέλεχος Πρόληψης


Διοικητικό Στέλεχος:

Κουτσαμπασοπούλου Ουρανία, Διοικητική Υπάλληλος, Οικονομίας και Διοίκησης-Διοίκηση Επιχ/σεων  Α.ΤΕΙ Καβάλας